PHISHING

Regelmatig bereiken ons berichten dat er phishing mails met vermelding van ons kantoor en/of de naam Modero in omloop zijn.  Opgelet : ze zijn zeer waarheidsgetrouw. 

  • Er wordt meestal gevraagd te betalen op een buitenlands rekeningnummer.   Elke Belgische gerechtsdeurwaarder moet een bijzonder Belgisch rekeningnummer ( derdenrekening ) hebben om betalingen van ‘derden’ op te ontvangen. Als u twijfelt aan de brief of de e-mail die u ontving, kan u aan de hand van het opgegeven rekeningnummer nagaan of de bankrekening in België of in het buitenland werd geopend. Een Belgisch IBAN-bankrekeningnummer begint altijd met “BE”.    Het rekeningnummer van onze derdenrekening op naam van Modero Oost-Vlaanderen is :   BE82 7370 3377 7968    Bic : KREDBEBB
  • Officiële documenten, zoals een vonnis, een dwangbevel of andere titels, worden door een gerechtsdeurwaarder nooit per e-mail verstuurd. Deze geeft een gerechtsdeurwaarder steeds thuis of op de zetel van een vennootschap af door middel van een exploot van betekening, betekening met bevel tot betalen of proces-verbaal. Bent u niet thuis, dan laat hij deze stukken ter plaatse achter. Daarna worden er nog verschillende dagen gelaten zodat er tijdig en persoonlijk gereageerd kan worden via allerlei kanalen die ook steeds duidelijk vermeld worden op het betekende exploot.  
  • Een gerechtsdeurwaarder verkiest een persoonlijk gesprek.  In tegenstelling tot aanmaningen, worden herinneringen enkel per email verstuurd nadat een gerechtsdeurwaarder meestal reeds verschillende malen ter plaatse geweest is.  
  • Een gerechtsdeurwaarder legt niet zomaar onmiddellijk beslag, zoals foutief beweerd wordt in dergelijke e-mails of brieven.
  • De gebruikte email-adressen zijn niet gelinkt aan ons kantoor.  
  • De copyright vermelding door de ‘Nationale Kamer der Gerechtsdeurwaarders’ of het 'Modero' kantoor is niet gebruikelijk.

Bij twijfel : google het bewuste gerechtsdeurwaarderkantoor en kijk welke derdenrekening zij op hun site vermelden. 

Nog meer informatie hieromtrent kan u vinden op de site van onze Nationale Kamer der Gerechtsdeurwaarders : https://www.gerechtsdeurwaarders.be/de-gerechtsdeurwaarder/praktische-informatie/internetfraude  of u kan het melden aan   https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/

Hoe kunt u reageren ?

Klik nooit op links in een e-mail of een sms waarvan u de afzender niet kent.

U kunt verdachte berichten doorsturen naar verdacht@safeonweb.be en ze vervolgens wissen. Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) zal de links en bijlages automatisch scannen met geavanceerde anti-virustechnologie. Gevaarlijke links komen op een zwarte lijst en worden geblokkeerd door de voornaamste webbrowsers. De CCB maakt de technische gegevens over virussen beschikbaar voor anti-virusbedrijven.