Wij zijn een vooruitstrevend gerechtsdeurwaarderskantoor

Wij zijn een gerechtsdeurwaarderskantoor, dat deel uit maakt van het krachtig netwerk van Modero kantoren.

Onze focus ligt op het oplossen van betalingsconflicten en op het voorkomen ervan.

Wij zijn overtuigd van de maatschappelijke functie van de gerechtsdeurwaarder, waarbij de schuldenaar als de klant en de schuldeiser als de opdrachtgever wordt beschouwd.

Elke dag komen we in contact met moeilijke betalers en mensen met financiële problemen. Dit geeft ons een beter inzicht  in de vele oorzaken van  te late betalingen : economische moeilijkheden, te dure aankopen, misrekeningen, pech, relatieproblemen, ... Moeilijkheden die iedereen wel eens kan tegenkomen.

Al die kennis nemen we mee wanneer we betaling van deze schuldvorderingen proberen te bekomen en daarom kiezen we resoluut voor een persoonlijke aanpak. Met deze persoonlijke aanpak van dossiers onderscheiden we ons van een incassokantoor.

Als gerechtsdeurwaarder hebben we bovendien de mogelijkheid om na een minnelijke invorderingsfase een gerechtelijke procedure op te starten. Tijdens deze procedure hebben we een aantal bevoegdheden eigen aan het beroep.
We bekijken een dossier vanaf de opstart door een gerechtelijke bril. Het voorafgaande minnelijke luik dat we hieraan koppelen, bestaat er net in het gerechtelijk luik te vermijden. Zo proberen we kosten voor klant en opdrachtgever te besparen.
Wij behouden het overzicht over het volledig dossier. Het minnelijk en gerechtelijk luik vormen één geheel. Er gaat geen informatie verloren en we kunnen op die manier een snellere doorlooptijd garanderen.

 

KOSTENBESPAREND VOOR KLANT EN OPDRACHTGEVER

De ene klant is de andere niet. Een consument benaderen we anders dan een onderneming die haar schulden niet betaalt. Ook de ene opdrachtgever is de andere niet: voor de ene staat het behoud van de commerciële relatie centraal, voor de andere een snelle invordering, of voor nog anderen de voortzetting van hun maatschappelijke opdracht. Correcte informatie en juiste begeleiding leiden naar een snellere betaling en werken uiteindelijk kostenbesparend voor klant en opdrachtgever.

Wie precies weet waarom hij een bepaalde geldsom moet betalen, en hoe hij extra kosten kan vermijden, is sneller geneigd tot betaling. Zo helpen we ook onze opdrachtgever zodat het aantal slechte betalers daalt. 
Meer informatie over ons beroep kan u terugvinden op de website van onze Nationale Kamer.