Voor advocaten

Een goede samenwerking met de advocaat is cruciaal voor een goed resultaat.

Beiden spelen we hierbij onze eigen rol. Wij werken als gerechtsdeurwaarder nauw samen met advocaten, en bieden advies op maat. Door onze ruime gerechtelijke ervaring werd een unieke expertise opgebouwd die wij graag ten dienste stellen van u. Immers, wat goed werkt voor u, werkt goed voor uw cliënt en werkt dus ook goed voor ons.

U kan bij ons terecht voor een snelle tussenkomst in de procedure, correcte informatie en advies.

Als gerechtsdeurwaarder zijn wij gebonden aan wettelijk bepaalde tarieven. K.B. 30/11/1976.

Wenst u ons een opdracht toe te vertrouwen, dan kan u dat doen per mail op oost@modero.be

Behoudens wanneer u zich in uw opdracht uitdrukkelijk garant stelt voor de kosten, zullen wij u vragen uw cliënt uit te nodigen ons een provisie over te maken. Het bedrag hiervan is afhankelijk van de te volgen procedure.

Wij gebruiken steeds alle ons ter beschikking staande middelen om de solvabiliteit van de debiteur zo goed mogelijk in te schatten teneinde onnuttige kosten te vermijden.

Klanten kunnen de mogelijkheid krijgen om via webapplicatie hun dossiers op te volgen.