Voor ondernemingen

Achterstallige betalingen zijn de schrik van elke onderneming, groot of klein. Ze zetten een rem op uw business en leiden mogelijk tot financiële problemen. Nochtans kan dit worden voorkomen met een systematische en gestructureerde opvolging van openstaande facturen.

Sinds juli 2016 voorziet de Belgische wet in een nieuwe administratieve procedure, uniek in Europa, om onbetaalde facturen van ondernemingen in een B2B-relatie veel sneller en goedkoper te innen. Die procedure laat toe om zonder tussenkomst van een rechtbank onbetwiste en opeisbare geldschulden in te vorderen. Na 1 maand en 8 dagen beschikken we reeds over een titel om uit te voeren

Voor meer informatie over deze procedure

We zijn ons bewust van de vaak langdurige relatie met uw klanten en leveranciers. Efficiënte communicatie in de juiste toonaard is dan ook van cruciaal belang. We mikken altijd op een subtiele maar daadkrachtige werkwijze, zodat we een betaling realiseren zo mogelijk mét behoud van de klantenrelatie. Met onze vooruitstrevende software en jarenlange expertise zijn we helemaal klaar om de B2B-procedure voor u uit te rollen.

Het verkrijgen van een titel kost in de nieuwe administratieve procedure gemiddeld vier keer minder dan in de klassieke rechtsgang. Deze kosten worden in de regel door de schuldenaar betaald. En een lager bedrag is sneller betaald: iedereen gewonnen.

Helemaal gratis bestaat echter niet. De gerechtsdeurwaarder is immers gebonden aan wettelijk bepaalde tarieven. En het risico dat een schuldenaar uiteindelijk niet kan betalen, bijvoorbeeld door een faillissement, valt nooit helemaal uit te sluiten ook al gebeurt de inschatting van de financiële draagkracht erg zorgvuldig.

Als gerechtsdeurwaarder zijn wij gebonden aan wettelijk bepaalde tarieven. K.B. 30/11/1976.

Wenst u ons een opdracht toe te vertrouwen, dan kan u dat doen per mail op oost@modero.be

 

Wij kunnen ook instaan voor minnelijke aanmaningen en tot het opstellen van vaststellingen.