Voor de overheid

Wij werken samen met diverse overheden, zowel op gemeentelijk, provinciaal, Vlaamse als Federaal niveau voor het innen van belastingen, sociale bijdragen en retributies, via diverse platvormen.

Daartoe ondertekenden wij met deze overheden de nodige protocollen en samenwerkingsovereenkomsten en worden wij permanent geëvalueerd door hun diensten.

Met de Vlaamse overheid en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid zijn wij via IT-platvormen rechtstreeks verbonden.
 

De verschillende parketten van ons land doen op ons beroep voor het dagvaarden en betekenen in strafzaken